Escongress

جشنواره ایده - علم - عمل

یکی از چالش های اصلی پیش روی دانشگاه ها ودرنتیجه قوای علمی کشور عدم استفاده ازعلوم تئوری در عرصه ی عمل وکاربردی کردن آن می باشد درنتیجه این امر نوعی بی اعتمادی در صنعت نسبت به ظرفیت سرشاردانشگاه ودانشجویان به وجود آورده است که در نهایت باعث می شود صنعت ما به جای تغذیه ی علمی - کاربردی از داخل ،به ورود این مهم از کشورهایی که توانسته اند این خلا رابرطرف کنند روی آورد و ریشه ی عمیق تر این مسئله عدم ارتباط عملی وصنعتی بین اساتید و دانشجویان است.

 

هدف ازمسابقه ایده-علم –عمل ایجاد بستر مناسب ودردسترس برای همه ی دانشجویان جهت ارتباط ، هماهنگی واستفاده متقابل بین دانشجویان ، اساتید وصنعت می باشد.

اهداف این مسابقه که طرحِ کاربردی شده ی جشنواره ی خوارزمی می باشد عبارتست از:

- شناسایی ، معرفی وپرورش استعدادهادر زمینه ی علمی وصنعتی

- فراهم آوردن بسترمناسب وترسیم رابطه ی دانشگاه وصنعت

- کمک به ترویج فرهنگ نوآوری وکارآفرینی دانش بنیان

- حمایت های مالی ومعنوی ازبرگزیدگان جشنواره

- تسهیل سیرتجاری وکاربردی نمودن نتایج تحقیقات

- معرفی شرکت های دانش بنیان جهت ادامه ی روند اشتغال علمی دانشجویان

 

زمینه های علمی –پژوهشی ایده ها

دردوره ی اول جشنواره درنظر گرفته شده است که درابتدا بتوان مشکلات ذکرشده در بالا را دراولین گام در راستای اقتصاد دانش بنیان تا حد توان برطرف کرد ودر مراحل بعدی سایرزمینه ها نیز مورد بررسی قرار خواهد گرفت .زمینه های مد نظر در گام اول عبارتند از:

1.مهندسی مکانیک     2. مهندسی برق        3. مهندسی شیمی          4. مهندسی مواد         5. مهندسی معدن

6.مهندسی عمران         7. مهندسی نفت         8. مهندسی پلیمر           9. مهندسی نانو        10. مهندسی مکاترونیک

 

حوزه های پژوهشی وفناوری

ماباید متناسب با هدفمان که اقتصاد دانش بنیان وارتباط صنعت ودانشگاه است ، حوزه های پژوهشی و فناوری طرح های دریافتی را تعیین کنیم تا بتوانیم به شکلی صحیح در مسیر رسیدن به هدف پیش برویم. برای این منظور حوزه های زیر را تعریف کردیم:

- نوآوری وابتکار: این قسمت همانند سایر مسابقات علمی در قالب ایده های جدید در زمینه های مطرح شده که قبلا وجود نداشته اند می باشد ونیاز به توضیح زیاد ندارد.

 

- صنعتی وکاربردی کردن ایده های قبلی: گاهی اوقات اتفاق می افتد یک طرح یا ایده جدید ثبت می شود که یا صنعتی نمی شود یا به دلیل نبود روش منطقی صنعتی کردن داخل ایران به تولید محصول انبوه وصنعتی نمی انجامد وسایرکشورها ازآن استفاده می کنند. افرادی که می خواهند در این حوزه فعالیت کنند باید به دنبال یافتن حلقه ی صنعتی  گمشده ی تولید صنعتی یک محصول باشند وباارائه دادن روشی سریع ، کم هزینه ، پربازده و عملی ،روند تولید یک محصول ازقبل ثبت شده که در همان مرحله مانده است ، را کامل کنند.

 

- ایده های صفر (مخصوص دوره ی کارشناسی): ممکن است دانشجویان مقطع کارشناسی به دلیل نداشتن اطلاعات کافی درزمینه ی علوم تئوری وعملی وشناخت پایین ازصنعت ونیاز های آن ایده ای در ذهن داشته باشند ولی نتوانند به شکل روش مند وکارآمد آن را مطرح کنند حتی با اینکه ایده بسیار خوب وکاربردی است .در این حوزه چاره ای برای این گونه افراد در نظر گرفته شده است که اگر افرادی ایده های خود را در این قالب مطرح کنند وبخواهند در این حوزه داوری شود پس ازداوری وانتخاب ایده های برتربا یک استاد یا یک دانشجوی تحصیلات تکمیلی به انتخاب خود فرد که درزمینه ی مطرح شده تخصص دارند ارتباط داده خواهند شد تا باهمکاری یک دیگر ایده را تکامل بخشند .که طبیعی است که در این صورت مزایا بین دونفر تقسیم می شود ولی در عوض طرح به مرحله ی اجرایی و پختگی می رسد که می تواند جبران تقسیم مزایا را داشته باشد.

 

مزایا وحمایت های مادی ومعنوی

شرکت در این مسابقه برای همه ی دانشجویان استان آزاد است وهرکس که شرکت می کند نشان ازتوجه او به مسائل وآینده ی کشور خود دارد که این با هیچ هدیه ای جز پیشرفت کشور واستفاده ی خود او از این پیشرفت وتاثیراو درآینده ی کشورش قابل تقدیر نیست . ما دراین مسابقه در نظر داریم تا ایده پس از انتخاب به عنوان ایده برگزیده رها نشده وبا پیگیری خود فرد ازمراحل اولیه تارسیدن به محصول ، همراهی وکمک شود که این روند از طریق اساتید صنعتی واستفاده از تجربه وارتباطشان با صنعت طی خواهد شد .در کنار این کمک که بزرگترین ومهمترین کمک چه از نظر مادی وچه ازنظر معنوی است ، مزایای عمومی واختصاصی زیر در نظر گرفته شده است:

- دادن گواهی شرکت در مسابقه به همه ی شرکت کنندگان واستفاده ازرزومه ی شرکت دریک مسابقه ی علمی استانی

- اهدای جوایز نفیس به برگزیدگان درهرزمینه

- معرفی افراد برتربه بنیاد نخبگان و استفاده از مزایای آن

- کمک مالی از طرف مرکز رشد دانشگاه جهت پیشبرد طرح های برگزیده

- ثبت اختراع طرح های جدید برگزیده واستفاده از حق ثبت اختراع فقط برای فرد شرکت کننده

 

نحوه ی ثبت نام وشرکت در مسابقه

برای شرکت در این مسابقه بعد از ثبت نام در سیات جشنواره بر روی قسمت مسابقه ایده –علم – عمل کلیک کرده ومراحل مختلف فرآیند بارگزاری ایده و وارد کردن مشخصات را طبق روال در نظر گرفته شده تکمیل کنید.

از طریق لینک روبرو نیز می توانید ثبت نام وشرکت در مسابقه را انجام دهید:

ثبت نام در جشنواره

 

تقویم مسابقه

95/4/1 لغایت 95/7/30

مهلت ثبت نام وبارگذاری ایده ها

95/8/1 لغایت 95/8/20

داوری اولیه ودفاع از ایده های مد نظر داوران

95/8/21 لغایت 95/9/11

داوری نهایی

95/9/16(مصادف با روز دانشجو)

اختتامیه مرحله اول وتقدیر ازبرگزیدگان

 

 

 

پوستر بزرگ جشنواره

 

حامیان جشنواره

   
            
اطلاعات سایت

  • تبریز - شهر جدید سهند - دانشگاه صنعتی سهند تبریز - دبیرخانه جشنواره علمی شهدای دانشجو
  • 041-33444325
  • 041-33444325
  • info [at sign] escongress.ir

ورود/ثبت نام کاربران

ارسال پیام برای ما

  ایمیل ارسال نشد.   ایمیل شما ارسال شد.
بالا