راه‌اندازی اولین هسته‌ نخبگانی اولویت‌محور کشور

راه‌اندازی اولین هسته‌ نخبگانی اولویت‌محور کشور

دانشیار دانشکده مهندسی حمل‌ونقل دانشگاه صنعتی اصفهان گفت: پیشنهاد هسته‌ نخبگانی «طراحی شیفت»، پس از دو مرحله داوری تخصصی و برگزاری جلسه‌ دفاع علمی، در بنیاد ملی نخبگان، مورد تصویب نهایی قرار گرفت.

راه‌اندازی اولین هسته‌ نخبگانی اولویت‌محور کشور

به گزارش کنگره از اصفهان، محمد تمنایی، دانشیار دانشکده مهندسی حمل‌ونقل دانشگاه صنعتی اصفهان اظهار داشت: بنیاد ملی نخبگان، راه‌اندازی این هسته‌ نخبگانی با عنوان «طراحی شبکه‌ یکپارچه‌ی فرآوری و ترابری (شیفت)» را با محوریت دانشگاه صنعتی اصفهان در قالب طرح شهید دکتر بهشتی، در خرداد ماه ۱۴۰۲ تصویب کرد. وی افزود: پیشنهاد هسته‌ نخبگانی «طراحی شیفت»، پس از دو مرحله داوری تخصصی و برگزاری جلسه‌ دفاع علمی، در بنیاد ملی نخبگان، مورد تصویب نهایی قرار گرفت. دانشیار دانشکده مهندسی حمل‌ونقل دانشگاه صنعتی اصفهان گفت: اولین هسته‌ نخبگانی اولویت‌محور کشور، با راهبری دانشیار دانشگاه صنعتی اصفهان راه‌اندازی شد. به گفته‌ تمنایی، هدف اصلی کلان‌ راهبرد «شیفت»، ارتقای مشارکت پایدار و عدالت‌محور کشور در زنجیره‌ ارزش جهانی است و هسته‌ نخبگانی تلاش دارد تا با طراحی سازوکارهای تقاطع زنجیره‌های ارزش مبتنی بر رویکرد نظریه‌ بازی، این امکان را برای کشورهای ذی‌نفع در کلان‌ راهبرد «شیفت» فراهم کند که با تخصیص و تهاتر بهینه‌ منابع تولید ارزش افزوده، طیف متنوعی از نیازمندی‌های خود را پاسخ دهند.  راهبر اولین هسته‌ نخبگانی اولویت‌محور کشور، افزود: هسته‌ «طراحی شیفت» شامل شش کمیته است و بیش از ۲۰ نفر از متخصصان در حوزه‌های مختلف هم‌چون حمل‌ونقل، انرژی، بازرگانی، ژئوپلیتیک، اقتصاد کلان، و اقتصاد پولی، در این طراحی مشارکت دارند. بر این اساس، قابلیت‌ها و نیازمندی‌های کشورهای واقع در مناطق جغرافیایی دوازده‌گانه‌ی ذی‌نفع در کلان‌راهبرد «شیفت»، شناسایی می‌شوند و روابط برد-برد میان این کشورها، و راهکارهای سیاستی متناسب، طراحی و پیشنهاد می‌شود.  گفتنی است با هدف شبکه‌‌سازی میان اساتید برتر و نخبه و زمینه‌‌سازی برای اثرگذاری آن‌ها در حل مسائل و چالش‌‌های اساسی کشور، بنیاد ملی نخبگان در قالب طرح شهید دکتر بهشتی، از تشکیل هسته‌های مسأله‌محور نخبگانی، حمایت می‌کند و ضمن تخصیص اعتبار پژوهشی، از نتایج مطالعات آن‌ها برای اثرگذاری در حل مسائل مهم کشور پشتیبانی نهادی می‌کند. پایان پیام/۳۸۱۳

دیدگاهتان را بنویسید