Category Archives: دیگر رسانه ها

تصویرسازی و انگاره‌سازی هالیوودی سال‌ها پیش در راستای «رؤیای آمریکایی» منجر به ایجاد سرمایه‌ای چشمگیر برای این کشور شد و امروز در مهد روزنامه‌نگاری و فعالیت‌های رسانه‌ای، روزنامه‌نگاری زرد و هیجان‌طلب سرمایه‌های معنوی ما را نشانه رفته است.

از رؤیای آمریکایی دیروز تا روایت‌سازی‌های امروز

Read more

متاسفانه برخی رسانه‌های مدعی اصلاحات به منبع اخبار رسانه‌های معاند بدل شده‌اند. این رسانه‌ها از بودجه بیت‌المال ارتزاق می‌کنند اما در حال خدمت‌رسانی به دشمن هستند!

رونویسی BBC فارسی از روزنامه‌های زنجیره‌ای

Read more

2/2