هوای خراسان‌جنوبی در وضعیت قابل قبول قرار دارد

هوای خراسان‌جنوبی در وضعیت قابل قبول قرار دارد

هم اکنون وضعیت کیفی هوای 3 شهر خراسان‌جنوبی در وضعیت قابل قبول است.

هوای خراسان‌جنوبی در وضعیت قابل قبول قرار دارد

به گزارش کنگره از بیرجند، براساس سامانه پایش کیفی هوای کشور هم اکنون وضعیت کیفی هوای مرکز خراسان جنوبی، حاجی آباد زیرکوه و نهبندان در وضعیت قابل قبول قرار دارد. هم اکنون شاخص کیفی هوا در حاجی آباد زیرکوه ۵۶، بیرجند ۶۵ و نهبندان ۷۱ است. همچنین هم اکنون سرایان با شاخص کیفی ۳۳ هوای آن در وضعیت پاک قرار دارد. پایان پیام/

دیدگاهتان را بنویسید